top of page

Birta vårrybs

Birta är en vårrybssort som förädlats i Sverige av Svalöf Consulting AB. Den är godkänd för sortlistan i Finland och säljs i Finland av Lantmännen Agro Oy. Kontakta din utsädesleverantör för att köpa utsäde av Birta.

Birta har provats i officiella försök i Finland 2014 - 2017. Den har även provats i Sverige år 2020.

Resultat av officiella försök i Finland 2014 - 2017. Relativ fröskörd.

Vårrybs. Jerrestad Agros försök. Kölbäck, Östergötland 2020. Fröskörd 100=1493 kg/ha. Råfettskörd 100=607 kg/ha.

Vårrybs, OS7-6, Stråtjära, Gävleborgs län år 2020.

bottom of page