top of page
  • Christer Persson

Årets första korsningar

I påskhelgen har årets första korsningar gjorts. Här skapas framtidens höstrybssorter.
Varje korsning kan bli en ny sort, men de går igenom ett hårt urval för att bara de allra bästa ska nå marknaden. Så här kan tidsplanen se ut:


2019. Fröet i påsarna skördas på sommaren och sås i små förökningsrutor på hösten.

2020. Frö från förökningarna skördas och sås i avkastningsförsök på hösten.

2021: När vi skördat och vägt skörden får vi ett mått på avkastningen. De bästa sorterna sås på nytt i avkastningsförsök och i lite större förökningsrutor.

2022: Någon av de allra bästa sorterna sås i officiella försök för att senare kunna bli godkänd för odling.

2023 och 2024 mäts avkastning och andra viktiga egenskaper i de officiella försöken.

2025 kan sorten bli godkänd. Produktionen av certifierat utsäde börjar.

2026 fortsätter produktionen av certifierat utsäde.

2027 kan lantbrukare för första gången köpa utsäde av den nya sorten.


Comments


bottom of page