top of page
  • Christer Persson

Arbete för klimatet 

Idag, liksom alla andra dagar, har vi arbetat för klimatet. Genom växtförädlingens framsteg kan vi producera livsmedel och energi med mindre resurser. Med sorter som producerar mer binder vi också mer koldioxid.


Comments


bottom of page