top of page
  • Christer Persson

Birta vårrybs - toppavkastning i Sverige och Finland

Vårrybsen Birta har förädlats i Sverige och är en av de högst avkastande enligt fältförsök i Sverige och Finland. Läs försöksresultaten här.


Birta säljs i Finland av Lantmännen Agro Oy. Kontakta din utsädesleverantör för att köpa utsäde av Birta.
Comments


bottom of page