top of page
  • Christer Persson

Bra fältförsök förutsättning för växtförädling

Här på Kölbäck i Östergötland provas våra bästa vårrybssorter i ett nära nog perfekt fältförsök.

Bra fältförsök är en förutsättning för att kunna välja ut de bästa sorterna. Det här försöket utförs av Kölbäck Lantbruk på uppdrag av Jerrestad Agro AB. Våra sorter framställs i Järrestad i Skåne men provas sedan på flera olika platser.

Comments


bottom of page