• Christer Persson

Efter en blåsig dag på Österlen...

...har den skördemogna höstrapsen (till vänster) förlorat en del frön. Höstrybsen (till höger) är fortfarande helt intakt, två veckor efter skördemognad.