top of page
  • Christer Persson

Företagande på landsbygden

Jerrestad Agros försöksgård ligger strax utanför byn Järrestad, i ett område som kallas Järrestad-Stockholm, och det är härifrån företaget har fått sitt namn. Från att helt ha dominerats av småjordbruk hyser denna lilla vägsträcka på 2 km nu företag inom många olika branscher, men alla med landsbygdsanknytning (sådant som en partiledare kallade "bäver-safari").Området har trots det bevarat sin landsbygdskaraktär och är fortfarande en fantastisk plats att leva, arbeta och driva företag på.Comments


bottom of page