top of page
  • Christer Persson

Höstrybsarealen ökade 2019

Arealen höstrybs som skördades i Sverige ökade 2019 till 1127 ha. Det är en ökning med mer än 50 % jämfört med 2018. Vårrybsarealen minskade med 10 % till 1098 ha. Det framgår av den slutliga statistiken över jordbruksmarkens användning som Jordbruksverket publicerade 18 oktober.Den dominerande oljeväxten är höstraps med 99646 ha. Vårraps odlades på 3701 ha.


De viktigaste länen för höstrybs är Uppsala, Västmanland och Västra Götaland. Vårrybs odlas främst i Värmland, Gävleborg, Västerbotten, Dalarna och Västernorrland.


Den fullständiga rapporten finns här:

Comments


bottom of page