top of page
  • Christer Persson

Höstrybsen blommar

Uppdaterat: 28 apr. 2019

Höstrybsen har börjat blomma och då är det dags att anteckna blomningstid. Jag antecknar det datum när hälften av plantorna har minst en blomma utslagen.


I det här stadiet är det lätt att se skillnader i tidighet mellan sorterna.

Blomningstiden är en av de viktiga egenskaper som används för att skilja sorter från varandra. Alla sorter som ska godkännas för odling måste först genomgå en DUS-provning. DUS står för Distinctness, Uniformity, Stability. Eller på svenska Särskiljbarhet, Enhetlighet och Stabilitet. En sort måste kunna skiljas från alla kända andra sorter i åtminstone en egenskap, plantorna i sorten får inte skilja sig alltför mycket från varandra och sorten måste bibehålla sina egenskaper från generation till generation.Comments


bottom of page