top of page
  • Christer Persson

I Alnarp finns gårdagens och morgondagens rybssorter

På Lönnstorps Forskningsstation utanför Alnarp växer just nu rybssorter av alla de slag från skilda delar av världen. De kommer från Sverige, Finland, Kanada, Indien, Kina och flera andra länder. Några fanns i odling för 50 - 60 år sedan, ett fåtal finns på marknaden just nu, och andra tillhör de allra nyaste sorterna som växtförädlingen frambringat. Inom SLU Grogrund testas och uppförökas sorterna för att de ska kunna bidra till nya, ännu bättre vårrybssorter i framtiden.Drygt 200 sorter testas och uppförökas på fältet på bilden. Mellan rybsparcellerna har såtts vitsenap för att minska inkorsningen mellan rybssorterna. Vitsenap blommar samtidigt med vårrybs men kan inte korsa sig med rybs. Så när humlor och bin flyger från planta till planta hinner de borsta av sig rybspollen på vitsenapsplantorna innan de hittar nästa rybsparcell.Kommentare


bottom of page