top of page
  • Christer Persson

Jerrestad Agro AB och Svalöf Consulting AB inleder samarbete inom växtförädling av rybs

Jerrestad Agro AB och Svalöf Consulting AB har träffat en överenskommelse som innebär att Jerrestad Agro AB och dess ägare Christer Persson övertar Svalöf Consultings växtförädling av rybs. Svalöf Consulting AB och Jerrestad Agro AB kommer gemensamt att arbeta med marknadsutveckling av både Svalöf Consultings och Jerrestad Agros sorter. Svalöf Consulting får ensamrätt att marknadsföra sorterna i Ryssland.


Förädlingen av höstrybs och vårrybs har länge varit eftersatt vilket medfört att odlingsarealen har minskat till en bråkdel av vad den var tidigare. Genom den här förändringen tillförs rybsförädlingen större resurser. Med bättre sorter ökar möjligheten att bedriva oljeväxtodling i hela Sverige. Genom rybsens speciella egenskaper ökar oljeväxtodlingens möjligheter att möta restriktioner beträffande kemiska bekämpningsmedel.


Jerrestad Agro AB arbetar med utvecklingsarbete inom växtodling, främst med växtförädling av höstrybs och vårrybs. Företaget är lokaliserat i Svalöv och i Järrestad, Simrishamns kommun. Ägare är Christer Persson som har mångårig erfarenhet av växtförädling av rybs, vitsenap och vallgräs.

Svalöf Consulting AB arbetar med utvecklingsprojekt inom utsäde, växtodling och tillhörande värdekedjor. Företaget är lokaliserat i Lomma. Ägaren, Rutger Persson har flera decenniers erfarenhet av utbildning- och projektverksamhet att utveckla utsädesindustrier och hela värdekedjor i Afrika, Central- och Sydostasien, Östeuropa, Central- och Sydamerika.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page