top of page
  • Christer Persson

Rybs ökar 30 procent

Enligt preliminär statistik från Jordbruksverket har vårrybsarealen ökat med 30 procent och höstrybsarealen med 29 procent mellan 2020 och 2021. Vårrybsarealen är nu 1261 ha vilket är största arealen sedan 2014. Höstrybs odlas på 1223 ha och det är största arealen sedan 2005. Totala arealen rybs och raps är 106850 ha och det är en ökning med 9 procent sedan 2020.Det viktigaste området för vårrybs är Gävleborgs län där en tredjedel av rybsarealen finns. Andra viktiga områden är Västra Götaland, Dalarna och Västerbotten. Höstrybsens viktigaste område är Uppsala län och Västmanland där halva arealen finns.
Comments


bottom of page