top of page
  • Christer Persson

Svensk teknik till svensk växtförädling

Nu har vår nya redskapsbärare MacTrac levererats. MacTrac är konstruerad och byggd av Mapro Systems AB i Alunda i Uppland.
Det är en mycket flexibel maskin som kan användas till många olika saker. Jag ska främst använda den till radhackning och gränsning av parceller. Den blir ett viktigt redskap för att kvalitetssäkra det utsäde Jerrestad Agro AB producerar och gör det också möjligt att utöka odlingarna.


Comments


bottom of page