top of page
  • Christer Persson

Utsädesbrist tvingar Finland att öppna säkerhetsupplag

Finlands regering har meddelat att man öppnar säkerhetsupplagen av utsäde för att motverka en utsädesbrist. Bristen orsakas av exceptionella väderförhållanden som gett låg skörd 2021. Nu släpper man ut 15 000 ton utsäde av vårsäd och upp till 50 ton rybs på marknaden.

Eftersom allt vårrybsutsäde som används i Sverige importeras från Finland kan detta få effekter även för svenska lantbrukare. Det fanns en tid när det svenska lantbrukets behov av oljeväxtutsäde till största delen täcktes av inhemsk produktion, men de senaste åren har utsädet till allra största delen importerats. Även sorter som förädlats i Sverige, t.ex. Birta, importeras från Finland eftersom intresset hos utsädesföretagen i Sverige för att producera oljeväxtutsäde är lågt.


Oljeväxtutsäde certifierat i Sverige samt importerat 2019-2021.

Underlaget för statistiken är hämtad från Jordbruksverket.Comentarios


bottom of page