top of page
  • Christer Persson

Vårrybsförädlingen stöds av SLU Grogrund


Inom SLU Grogrund inleds nu arbetet för att utveckla och kartlägga ett förädlingsmaterial i vårrybs. Jerrestad Agro AB deltar i arbetet och projektet kan få stor betydelse för den utveckling av nya vårrybssorter som vi bedriver.

Projektpresentation:


Pressmeddelande:

Comments


bottom of page