top of page
  • Christer Persson

Vårrybsförädlingen stöds av SLU Grogrund


Inom SLU Grogrund inleds nu arbetet för att utveckla och kartlägga ett förädlingsmaterial i vårrybs. Jerrestad Agro AB deltar i arbetet och projektet kan få stor betydelse för den utveckling av nya vårrybssorter som vi bedriver.

Projektpresentation:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/grogrund/projekt/rybs---en-flexibel-och-talig-oljegroda-for-sverige/


Pressmeddelande:

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/nu-utvecklar-vi-framtidens-oljegroeda-foer-norra-sverige-2986124?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

bottom of page