top of page
  • Christer Persson

Vårrybsskörden har börjat

I Järrestad har skörden av vårrybs börjat.


Det är förädlarutsäde av sorten Boel som har skördats. Odlingen har fältbesiktats av Jordbruksverket och kan certifieras i klass F, förädlarutsäde. Nästa generation kan certifieras i någon av klasserna A, B eller C och det utsädet kan säljas till lantbrukare.Comments


bottom of page