top of page

Svea vårrybs

Svea är en vårrybssort som förädlats i Sverige av Jerrestad Agro AB. Den godkändes för sortlistan i Estland 2022.

Svea har provats i officiella försök i Estland 2020 - 2021.

Resultat av officiella försök i Estland 2020 - 2021.

Relativ oljeskörd i svenska försök 2019 - 2021.

Svea är för närvarande under uppförökning.

Officiella försök i Finland 2023. 4 försök.

bottom of page