top of page

Om Jerrestad Agro AB och vad vi gör

Jerrestad Agro AB arbetar med utvecklingsarbete inom växtodling, främst med växtförädling av höstrybs och vårrybs. Företaget bildades i april 2019 och tog då över den växtförädling som startats av Svalöf Consulting AB. Vi har ett fortsatt nära samarbete med Svalöf Consulting AB beträffande marknadsutveckling av rybs.

Företaget har huvudkontor i Svalöv i Skåne och har förädling och fröproduktion på vår gård i Järrestad, Simrishamns kommun. Gården brukas nu av tredje generationen. Det var Alfred och Sigrid Persson som köpte gården 1913.

Gården_1913_a_0002.png

Sigrid Persson framför den nyss inköpta gården 1913.

Gården övertogs så småningom av yngste sonen Börje Persson och hans hustru Ann-Britt. Gårdarna i området var små, och genom att köpa tre närliggande gårdar nådde man upp till de 37 ha som gården har idag.

Gården brukas idag av bröderna Bo-Inge Persson, som sköter lantbruksdriften, och Christer Persson, som sköter växtförädlingen och är ägare till Jerrestad Agro AB.

 

Gården 2019.

bottom of page