top of page

Vad är rybs?

Den vanligaste frågan om rybs är nog inte "Vad är rybs?" utan "Vad är det för skillnad på rybs och raps?" Många vet nämligen att rybs är en oljeväxt med gula blommor, liksom raps.

Man kan säga att rybs är en förälder till raps. Om man korsar rybs och kål så blir resultatet raps. Kål har 18 kromosomer och rybs har 20. Raps har båda föräldrarnas alla kromosomer och har alltså 38 kromosomer. Förhållandet mellan några kålväxter illustreras av U:s triangel.

U triangel.png

U:s triangel visar bland annat att raps är en korsning mellan rybs och kål.

Rybs är tidigare och växer snabbare än raps. Det betyder att den blommar tidigare och mognar tidigare. Eftersom den inte har lika lång tid på sig att samla energi ger den lägre avkastning än raps. Men i nordliga områden där växtsäsongen är kort behövs rybsens tidiga mognad för att den ska gå att skörda innan vintern kommer.

Det finns både vårrybs som sås på våren och skördas på hösten, och höstrybs som sås på hösten, övervintrar och skördas på sommaren året därpå. Båda växer snabbt och konkurrerar bra mot ogräs. Det är lättare att odla rybs än raps utan kemisk ogräsbekämpning.

Att rybsen växer snabbt är också en fördel mot insekter. På våren blommar höstrybsen tidigt, ofta innan rapsbaggarna hunnit bli aktiva, och kan därför klara sig utan kemisk insektsbekämpning.

På hösten växer den nysådda höstrybsen snabbare än höstraps och kan därför sås 1-2 veckor senare och ändå hinna växa tillräckligt innan vintern för att övervintra. Det är ofta svårt att hinna skörda föregående gröda för att kunna så höstraps i tid men med höstrybs har man mer gott om tid. Man kan välja en senare och mer högavkastande sort av höstvete eller vårkorn som föregående gröda och ändå hinna så höstrybs efteråt.

Höstrybsens växtsätt medför att vinterhärdigheten är bättre än hos höstraps. Höstrybsens tillväxtpunkt är låg och skyddas därför mot kalla vindar som torkar ut plantan. Höstrybsen klarar barfrost bättre och finns det dessutom ett tunt snötäcke lägger det sig över den låga tillväxtpunkten och skyddar den. I höstraps använder man ibland tillväxtregulatorer för att göra plantorna kortare men det behövs inte i höstrybs.

En annan fördel med både höstrybs och vårrybs är den goda dråsfastheten. Rybsens skidor spricker inte lätt utan håller kvar fröna tills det är dags att tröska. Därför kan man i lugn och ro låta rybsen mogna helt och man får då en högre oljehalt och lägre klorofyllhalt i fröet.

Sammanfattningsvis är rybsen en mer robust gröda än raps. Medan rapsen ger högst avkastning under goda förhållanden ger rybsen ofta bättre resultat än raps under svårare förhållanden eller kort växtsäsong. Rybsen är mindre beroende av kemiska bekämpningsmedel och för den som vill odla ekologiskt eller minska användningen av kemikalier i sin konventionella odling är höstrybs bästa alternativet.

Rybs har mindre frön än raps, med en tusenkornvikt på ca 3 gram. Fröna kan vara svarta, bruna, gula eller som här, en blandning.

bottom of page