top of page

Våra sorter

Vi framställer nya, förbättrade sorter av höstrybs och vårrybs genom växtförädling. De färdiga sorterna utlicensieras till andra företag som producerar bruksutsädet och står för försäljningen. Vi producerar inte bruksutsäde själva. Om du vill köpa utsäde av våra sorter, kontakta din utsädesleverantör.

Jerrestad Agro AB övertog Svalöf Consulting AB:s växtförädling 2019. Förutom att framställa nya sorter upprätthåller vi sorter från Svalöf Consulting AB.

Arrivée

Höstrybs

Arrivée är godkänd på EU-listan. Den har provats i officiella försök i Estland och har där gett mycket hög avkastning. Sortägare: Svalöf Consulting AB.

Resultat av officiella försök i Estland. 4 försök 2013 - 2014.

Birta

Vårrybs

Birta är godkänd i Finland och är därmed också på EU-listan. Den är en av de allra bästa vårrybssorterna i de finska officiella försöken. Sortägare: Svalöf Consulting AB.

Resultat av officiella försök i Finland 2014 - 2017.

Birta resultat.png

Boel

Vårrybs

Boel är godkänd i Estland och på EU-listan. Sorten gav höga till mycket höga skördar i den officiella provningen. Tyvärr provades inga andra vårrybssorter i samma försök. Sortägare: Svalöf Consulting AB.

Fröskördar (kg/ha) i officiella försök i Estland 2013 - 2014.

Boel resultat.png
bottom of page