top of page
  • Christer Persson

Höstrybs övervintrar bra i Finland

I Finland startade man år 2020 projektet RybsRaps 2025 (RypsiRapsi 2025). Syftet är att utveckla odlingen av rybs och raps genom ett samarbete inom hela oljeväxtkedjan. Ett mål är att öka den genomsnittliga avkastningen av våroljeväxter till 2000 kg/ha och av höstoljeväxter till 2500 kg/ha till år 2025. Oljeväxtarealen har de senaste åren minskat i Finland eftersom odlingen blivit osäkrare på grund av skadeinsekter och förbud mot betning med neonikotinoider.

Genom att odla mer höstoljeväxter kan man undvika många av insektsproblemen. Då behövs sorter med mycket bra vinterhärdighet och man provar både höstrybs och höstrapssorter. Man har nu publicerat övervintringsresultat från 4 platser. Det är Harjavalta, Huittinen och Hyvinkää i södra Finland och Vaasa lite längre norrut. I södra Finland övervintrar både höstrybs och höstraps bra, men i Vaasa har höstrybsen betydligt bättre övervintring.

Av de provade sorterna är Arrivée, Legato och Largo höstrybssorter. Övriga är höstrapssorter.
Resultaten presenteras på projektets facebook-sida.
Kommentare


bottom of page