top of page
  • Christer Persson

Rapskongress i Berlin

Den 15:e Internationella Rapskongressen pågår i Berlin 16 - 19 juni. Den har samlat 842 deltagare från 43 länder. Mest representerat är av naturliga skäl Tyskland med 236 deltagare men många kommer långväga ifrån, som Kina, Kanada och Australien. Från Sverige deltar 14 personer.

Rapskongressen äger rum vart fjärde år och man får prata även om rybs, även om mycket få gör det. Alla världens vårrybsförädlare är dock på plats (2 st).


Bình luận


bottom of page